Een ogenblik geduld a.u.b.

Vaccinatie data toegevoegd

author: Richard van den Berg

Het Rijksvaccinatieprogramma is een collectief preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het RVP beoogt momenteel alle kinderen die woonachtig zijn in Nederland, te beschermen tegen de volgende infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Haemophilus influenzae type b (Hib)-ziekte, hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken ACWY- en pneumokokkenziekte en baarmoederhalskanker veroorzaakt door aanhoudende infectie met het humaan papillomavirus (HPV).

De laatste tijd is er nogal wat ophef ontstaan over de vaccinatiegraad en over het wel of niet vaccineren. Maar hoe staat er eigenlijk voor in Brabant? Uitgaande van de norm van 90% laten de cijfers op de Brabantscan zien dat op GGD-regio niveau de meeste vaccinatiepercentages van de Brabantse GGD-regio’s boven deze norm liggen. Binnen deze regio’s zijn er enkele gemeenten, met name in West-Brabant, die voor één of meerdere vaccinaties onder de norm liggen. Met name in Aalburg, Werkendam en Woensdrecht is de vaccinatiegraad laag: hier liggen alle percentages onder de 90%. Vanaf nu zijn de percentages ook in de Brabantscan te vinden, bij jeugd onder het kopje ‘Gezondheid en Ziekten’.