Een ogenblik geduld a.u.b.

Disclaimer

De inhoud van de Brabantscan is met zorg samengesteld door de betrokken GGD’en (GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant-Zuidoost), doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik, wordt door de betrokken GGD'en uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Actualiteit van de geboden informatie De redactie van de Brabantscan streeft ernaar om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. We kunnen echter niet garanderen dat alle geboden informatie en/of data te allen tijde actueel zijn. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.