Een ogenblik geduld a.u.b.

Leeswijzer

Wat is het?

De Brabantscan is het kennisknooppunt voor gezondheidsinformatie over de provincie Noord-Brabant en is een samenwerking tussen GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Je vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van de gezondheidsenquêtes van de GGD, maar ook gezondheidsinformatie uit andere bronnen. Bekijk hier een filmpje over de Brabantscan.

Wat zie je?

De Brabantscan is in eerste instantie een dashboard, met gezondheidsinformatie over enerzijds volwassenen en ouderen en anderzijds kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er gegevens beschikbaar over de omgeving. Voor ieder van deze drie hoofdthema’s vind je gegevens over verschillende gezondheidsonderwerpen. In één oogopslag kun je zien hoe het er in een bepaalde wijk/kern, gemeente en/of GGD-regio voor staat. Voor meer verdieping over de verschillende gezondheidsonderwerpen, kun je naar de database achterliggend aan de Brabantscan.

Wat kan je er mee?

De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het laat goed zien wat de sterke punten zijn, en welke problemen er vooral spelen. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren.

Handleiding

Klik hier voor een handleiding, hoe je de Brabantscan kan gebruiken.