Een ogenblik geduld a.u.b.

Kwetsbaar Brabant

author: Richard van den Berg

De provincie Noord-Brabant zet zich in om kwetsbare mensen te ondersteunen zodat ook zij aansluiting vinden in onze maatschappij. Het project ‘Kwetsbaar Brabant. Een verdieping op de monitor Sociale Veerkracht’ sluit aan bij deze ambitie. In dit project is kwetsbaarheid voor alle gemeenten in Brabant op wijkniveau in beeld gebracht door middel van geografische kaarten. Voorheen waren deze kaarten alleen te vinden op www.kwetsbaarbrabant.nl, maar vanaf nu ook op de Brabantscan!

De kaarten van Kwetsbaar Brabant geven een beeld van het totaalbeeld kwetsbaarheid en van de afzonderlijke domeinen van kwetsbaarheid, te weten inkomen, woonomgeving, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, dagelijkse bezigheden, sociale samenhang en leefstijl. Met de kaarten van Kwetsbaar Brabant kunnen gemeenten en wijken onderling vergeleken worden en kunnen gemeenten kwetsbare wijken identificeren. Vooral de afzonderlijke domeinscores bieden handvatten voor gemeenten en GGD om per wijk in te zoomen op wat de wijk kwetsbaar maakt. De kaarten zijn bedoeld als signaleringsinstrument en nodigen uit tot een verdere verdieping en het gesprek met gemeenten en betrokkenen in de wijk. Functionarissen gezondheidsbeleid kunnen de kaarten bijvoorbeeld gebruiken bij de ontwikkeling van het lokaal beleid.

Kwetsbaar Brabant is een samenwerking tussen de drie Brabantse GGD’s, het RIVM en Tranzo/Tilburg University (verenigd in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid), Telos en het PON.