Een ogenblik geduld a.u.b.

Jeugdhulp toegevoegd!

author: linda
Hoe staat het in Brabant voor wat betreft jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen in de leeftijd 0 tot 18 krijgen jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen zitten er in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering? Er is een nieuwe pagina toegevoegd op het dashboard jeugd, om hier een klein inzicht in te geven. 

Wat is er toegevoegd?

  • Jongeren met jeugdzorg (aantal en %)
  • Jongeren met jeugdhulp (aantal en %)
  • Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (aantal en %)
  • Jongeren met jeugdhulp met verblijf (aantal en %)
  • Jongeren in jeugdbescherming (aantal en %)
  • Jongeren in jeugdreclassering (aantal en %)
  • Uitval (% voortijdig afgesloten jeugdhulptrajecten eenzijdig door de cliënt ten opzichte van alle gestarte jeugdhulptrajecten).