Een ogenblik geduld a.u.b.

De BrOS wint Aan de Slag Trofee 2019

author: anne Meerdink

De Aan de Slag Trofee 2019 is gewonnen door Brabantse Omgevingsscan (BrOS). De Aan de Slag Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een inspirerend project dat voorbereidt op de Omgevingswet. Op 18 november is in Amersfoort de prijs uitgereikt aan projectleider Wieteke de Vries. Zij nam de trofee namens de drie Brabantse GGD-en en  kennisinstituut Telos in ontvangst.

“Wist je dat geluidshinder van wegverkeer leidt tot 84 hartinfarcten per jaar? En dat mensen die dichtbij een veehouderij wonen minder last hebben van astma en allergieën? En dat in 95% van de woningen in Nederland de buitenlucht gezonder is dan in de woning? De BrOS helpt beleidsmakers om gezondheid mee te wegen in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en dat is precies waar de nieuwe Omgevingswet over gaat”, zei projectleider Wieteke de Vries op het podium in Amersfoort.

De Vries: “We waren enorm trots op de nominatie, maar dat we nu de trofee mee naar huis mogen nemen is een kroon op ons werk! We hopen dat we anderen kunnen inspireren om ook met onze ervaringen aan de slag te gaan.”. De jury zei over de Brabantse Omgevingsscan: “De Brabantse Omgevingsscan toont aan hoe de omgeving en gezondheid met elkaar verbonden zijn. Het project sluit goed aan bij de geest van de omgevingswet en de ontwikkeling van kerninstrumenten. Het bestuurlijke draagvlak helpt bij de aansluiting op de werkwijze van ketenpartners.”

De jury selecteerde de 5 genomineerden uit maar liefst 28 inzendingen. Het zijn de gemeenten Meppel en Doetinchem, het waterschap Vallei en Veluwe, de projectgroep Data-infrastructuur van het Landelijk Impulsprogramma Omgevingsveiligheid en de Brabantse GGD-en met het kennisinstituut Telos.

Wat kan de Brabantse Omgevingsscan betekenen voor de Omgevingswet?
Omgevingsfactoren zijn van invloed op de gezondheid en -beleving van mensen. Om die invloed uit te leggen en gezondheid een integraal onderdeel te maken van omgevingsvisies, moeten gegevens over de leefomgeving en over gezondheidsbeleving wél eerst gecombineerd worden. En dat is precies wat de 3 GGD-en in Noord-Brabant samen met universitair kenniscentrum Telos deden in de Brabantse Omgevingsscan.

De informatie over de zogenaamde 'belevingsdata' is ontleend aan vragenlijsten: de gezondheidsonderzoeken van de GGD’en. De Vries: "Elke GGD in Nederland heeft de wettelijke taak de gezondheid van inwoners in het eigen gebied te monitoren. Aan de landelijke vragenlijsten die daarvoor gebruikt worden, hebben wij in Brabant al jaren geleden vragen over de leefomgeving toegevoegd. Daardoor hebben we nu een rijk bestand voor de Omgevingsscan. "

De BrOS combineert data over onze leefomgeving op wijkniveau met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Zo ontstaat informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Op dit moment bevat de BrOS 12 thema's over de leefomgeving, zoals geluid, geur en verkeer.

De tool moet het voor gemeente en provincie eenvoudiger maken om de gezondheid van inwoners mee te nemen in besluitvorming over de leefomgeving. De BrOS werd al voor de lancering door de provincie Noord-Brabant omarmd. In december riep de Provinciale Staten op om de Omgevingsscan nu al te gebruiken.