Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers over infectieziekten toegevoegd

author: linda
In de wereld om ons heen zijn bacteriën en virussen. Van sommige worden we ziek. Gaat zo’n ziekmakende bacterie of virus van mens op mens over? Dan noemen we een ziekte besmettelijk. Meestal worden mensen vanzelf beter, omdat ons lichaam afweerstoffen aanmaakt. Wordt iemand ernstig ziek van een infectieziekte? In dat geval is een behandeling nodig.

De meldingsplicht voor bepaalde infectieziekten kan verspreiding van infectieziekten helpen voorkomen. De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid.De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de GGD. De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.

De cijfers over het aantal meldingen bij de GGD voor kinkhoest, legionellose, STEC/Enterohemorragische E.coli-infectie, shigellose, invasieve groep A-streptokokkeninfectie, Q-koorts, acute hepatitis B, hepatitis A, mazelen en meningokokkenziekte zijn nu toegevoegd aan de Brabantscan.