Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Latest news

20-05-2019 - Jeugdhulp toegevoegd!
Hoe staat het in Brabant voor wat betreft jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen in de leeftijd 0 tot 18 krijgen jeugdhulp? Hoeveel jeugdigen zitten er in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering? Er is een nieuwe pagina toegevoegd op het dashboard jeugd, om hier een klein inzicht in te geven. 
08-05-2019 - Zorg als thema van de maand mei

Eén op de tien 19-plussers in Brabant krijg hulp vanwege zijn/haar gezondheid. Dit kan gaan om professionele hulp, mantelzorg of zorg van vrijwilligers. Hoe verhoudt het zorggebruik zich tot de zorgbehoefte? Hoeveel zorgkosten worden er gemaakt per verzekerdejaar? Het antwoord op deze en andere vragen over zorggebruik, zorgbehoefte en zorgkosten vind je op deze pagina.

29-01-2019 - BrOS online!
Wat vinden de Brabanders van hun omgeving? Hoe ervaren zij hun gezondheid? Waar vinden ze het prettig wonen? De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De Brabantse Omgevings Scan (BrOS) combineert beschikbare data over onze leefomgeving met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.
01-11-2018 - Vaccinatie data toegevoegd

Het Rijksvaccinatieprogramma is een collectief preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het RVP beoogt momenteel alle kinderen die woonachtig zijn in Nederland, te beschermen tegen de volgende infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Haemophilus influenzae type b (Hib)-ziekte, hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken ACWY- en pneumokokkenziekte en baarmoederhalskanker veroorzaakt door aanhoudende infectie met het humaan papillomavirus (HPV).

News archive