Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Latest news

06-03-2019 - Geluk en gezondheid als thema van de maand maart

80% van de Brabanders van 19 jaar en ouder voelt zich gelukkig of erg gelukkig. Volgens onderzoek van het CBS wordt dit vooral bepaald door gezondheid, werk en relaties. Geld speelt tot op zekere hoogte een rol (CBS, Sociale samenhang & Welzijn 2015). Geluk hangt sterk samen met het hebben van een doel in je leven, met zingeving. 11% van de Brabanders is niet goed in staat om zin aan het leven te geven. Bekijk de cijfers voor Brabant.

29-01-2019 - BrOS online!
Wat vinden de Brabanders van hun omgeving? Hoe ervaren zij hun gezondheid? Waar vinden ze het prettig wonen? De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De Brabantse Omgevings Scan (BrOS) combineert beschikbare data over onze leefomgeving met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.
01-11-2018 - Vaccinatie data toegevoegd

Het Rijksvaccinatieprogramma is een collectief preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het RVP beoogt momenteel alle kinderen die woonachtig zijn in Nederland, te beschermen tegen de volgende infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Haemophilus influenzae type b (Hib)-ziekte, hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken ACWY- en pneumokokkenziekte en baarmoederhalskanker veroorzaakt door aanhoudende infectie met het humaan papillomavirus (HPV).

30-08-2018 - Trends jeugd online!

Al eerder werden de cijfers van de Gezondheidsmonitor 2017 Jeugd (0-11 jaar) gepresenteerd op de Brabantscan. Nu zijn daar ook de trends aan toegevoegd, waardoor er vergelijkingen te maken zijn met 2013 en 2008.

News archive