Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Laatste nieuws

10-02-2019 - Langer thuis als thema van de maand februari

Nederland vergrijst en steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Gezonde ouderen kunnen dit vaak met relatief weinig zorg of met hulp uit de eigen omgeving. Soms hebben ouderen wat extra hulp nodig. Dan kunnen hulpmiddelen, zoals een traplift of een alarmknop worden ingezet, zodat men toch zelfstandig kan blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. Bekijk de cijfers voor Brabant.

29-01-2019 - BrOS online!
Wat vinden de Brabanders van hun omgeving? Hoe ervaren zij hun gezondheid? Waar vinden ze het prettig wonen? De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De Brabantse Omgevings Scan (BrOS) combineert beschikbare data over onze leefomgeving met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.
01-11-2018 - Vaccinatie data toegevoegd

Het Rijksvaccinatieprogramma is een collectief preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het RVP beoogt momenteel alle kinderen die woonachtig zijn in Nederland, te beschermen tegen de volgende infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Haemophilus influenzae type b (Hib)-ziekte, hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken ACWY- en pneumokokkenziekte en baarmoederhalskanker veroorzaakt door aanhoudende infectie met het humaan papillomavirus (HPV).

30-08-2018 - Trends jeugd online!

Al eerder werden de cijfers van de Gezondheidsmonitor 2017 Jeugd (0-11 jaar) gepresenteerd op de Brabantscan. Nu zijn daar ook de trends aan toegevoegd, waardoor er vergelijkingen te maken zijn met 2013 en 2008.

Ouder nieuws