Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Gebiedsprofielen

Gebiedsprofielen

Het Gebiedsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of wijk. We vergelijken een wijk met het gemiddelde van de bijbehorende gemeente en een gemeente met het gemiddelde van de GGD-regio.

De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitors en het CBS. Onderaan de pagina vind je meer informatie over de wijze waarop de cijfers zijn berekend.

Door op een vlak in het gebiedsprofiel te klikken, krijg je meer inzicht in de onderliggende waarden per (sub)thema. De thema's zijn gebaseerd op het model van positieve gezondheid.

Kies een doelgroep

Kies een gemeente

Kies een wijk

Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met Noord-Holland Noord

Cijfers per thema

Klik op een onderdeel in het gebiedsprofiel om meer informatie te bekijken. Vanuit de tabel kun je verder klikken naar cijfers op het dashboard.

Demografie

Uitleg kleuren

Kleur Interpretatie Z-score
Ongunstiger minder dan -2
Beetje ongunstiger tussen -2 en -1
Gemiddeld tussen -1 en 1
Beetje gunstiger tussen 1 en 2
Gunstiger meer dan 2

Hoe zijn deze cijfers berekend?

Er is een model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan bepaalde achtergrondkenmerken. Door middel van deze relatie is het daarna mogelijk om voor alle volwassenen van wie deze kenmerken beschikbaar zijn hun verwachte gezondheid en leefstijl te berekenen. De uitkomsten worden vervolgens gemiddeld genomen over de betreffende wijk of buurt. De cijfers kunnen afwijken van de gemeente- en landelijke cijfers die direct uit de Gezondheidsmonitor komen, omdat ze volgens een andere methode berekend zijn. De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met enige voorzichtigheid worden gebruikt. Met het model benaderen we de werkelijkheid zo goed mogelijk, maar de cijfers blijven schattingen.

Score per indicator

Bij de vergelijking van wijk met gemeente en gemeente met de regio wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de gemeente. Hoe groter de Z-score, hoe groter het verschil. Een negatieve Z-score (blauw) duidt op een ongunstiger resultaat, een positieve Z-score (geel) op een gunstiger resultaat.

Score per (sub)thema

De Z-scores op de indicatoren in de buitenste ring zijn per thema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. De Z-scores op de subthema's zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score per hoofdthema. Deze scores per thema representeren de brede gezondheid van het geselecteerde gebied ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente of regio. Aan de hand van de kleuren per (sub)thema kan worden afgelezen tussen welke waarden de Z-score valt.

Ontbrekende data

Helaas ontbreken sommige cijfers van een wijk vanwege een te klein aantal respondenten of vernieuwde wijkindelingen.